Introduksjon

Advokatfirmaet ble startet i februar 2006. Jeg tilbyr juridiske tjenester til privatpersoner og til mindre og mellomstore bedrifter.

Jeg har kontor på Storebotn Næringspark på Askøy. Besøksadresse i Bergen er Edvard Griegsvei 3A (etter avtale)

Dersom du har spørsmål eller ønsker et møte, kan du ta kontakt på telefon 56 14 21 12, mobilnr 902 14 333 eller pr. epost.

Jeg holder åpent mandag til fredag fra kl. 08:30 til 16:30. Jeg kan ved hastesaker kontaktes på mobil utenom åpningstiden.

Saker

Jeg arbeider hovedsakelig med:

 • ekteskapssaker
 • ugift samliv
 • arvesaker
 • fast eiendom
 • barnerett
 • straffesaker
 • vergemål
 • bolig og husleierett

Jeg arbeider også med:

 • konkursrett
 • arrest ( sikring av pengekrav )
 • midlertidig forføyning ( hastesaker )
 • utlegg ( tvangsfyllbyrdelse av pengekrav )
 • tvangsfravikelse ( utkastelse )
 • gjeldsforhandling
 • inkasso
 • panterett
 • pengekrav
 • forretningsjus
 • erstatningsrett
 • forvaltningsrett
 • kontraktsrett
 • kjøpsrett
 • trygderett og annen velferdsrett

Om meg

Jeg tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen våren 1993. Jeg har arbeidet tre år som dommerfullmektig ved Bergen byfogdembete, og en liten periode ved Midhordland sorenskriverembete.

Ved Bergen byfogdembete behandlet jeg hovedsakelig ekteskapssaker, arvesaker, konkurssaker, midlertidig forføyning, arrest, gjeldsordning, mortifikasjon, oppløsning av sameie, tvangsfullbyrdelse av samvær med barn samt andre tvangssaker, dvs. utlegg, tvangssalg av fast eiendom og fravikelse (utkastelse).

Ved Midhordland sorenskriverembete behandlet jeg alle typer saker, også straffesaker.

Jeg har også arbeidet ved Namsmannen i Bergen, med saker etter tvangsfullbyrdelsesloven og gjeldsordingsloven. Videre har jeg arbeidet hos Fylkesmannen i Hordaland og ved Fana sosialkontor. Jeg har således god kjennskap til rettigheter etter lov om sosiale tjenester.

Kontakt

Telefon: 56 14 21 12

Mobiltelefon: 902 14 333

Adresse: Storebotn Næringspark, 5300 Kleppestø

Mail: anne@advokathauken.no